Oana Iftode – Șef Laborator

Cercetător ştiinţific III

Domeniul principal de competenţă: Sociologia tineretului
E-mail: oana.iftode[at]ise.ro

 

Educaţie şi Formare:

 • Iulie 2010 : Master Antropologie şi Dezvoltare Comunitară şi Regională, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti;
 • Iulie 2008:  Licenţiată în Sociologie,  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti

Domenii de specializare:  Studii sociale în domeniul tineretului, Sociologie,  Antropologie, Dezvoltare comunitară şi regională, Metodologia cercetării sociale

Activităţi

 • 2017-prezent Cercetător Ştiinţific (gradul al III-a)
 • 2012–2017 Cercetător Ştiinţific
 • Membru în echipa de implementare la nivel național al proiectului european EUROSTUDENT V, VI, VII, VIII, coordonat de Institute for Research on Highe Education (HIS-HF), Germania
 • Membru în echipa de implementare a proiectului “Global Local”, Erasmus +, nr. proiect: 2019-1-UK01-KA201-061960 (martie 2020-martie 2022)
 • Membru în echipa de implementare la nivel național al proiectului PULCHRA – Știința în medii urbane: construirea de centre comunitare de învățare participativă prin cercetare și activare, acord de finanțare al CE Nr. 824466, Programul HORIZON 2020 (noiembrie 2020-august 2022)
 • Asistent cercetător ( noiembrie 2008 – februarie 2012)
 • Expert în cadrul proiectului „Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare” (martie-aprilie 2011)
 • Asistent proiect în cadrul echipei NSS (National Support Services) pentru proiectul „Etwinning. Parteneriate şcolare în Europa” (octombrie 2010 – ianuarie 2011)
 • Colaborator in cadrul studiilor si proiectelor: „Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate –  Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării” (august 2011); „Administratorul public – factor de succes pentru   un management eficient la nivel local” (noiembrie 2011); „Anchetă serologică şi comportamentală în rândul persoanelor private de libertate” (octombrie – noiembrie 2010); Evaluarea Festivalului FNT 2009
 • Coordonator echipa de teren (iulie 2009)

Publicatii si Conferinte

 • Elaborarea unui studiu de caz în cadrul proiectului „Administratorul public – factor de succes pentru  un management eficient la nivel local”, noiembrie 2011
 • Incluziunea tinerilor din Romania capitol in „Studiu documentar pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret” (ISE 2011); Reflectarea în presă a problematicii cetăţeniei şi participării tinerilor la viaţa politică din România capitol in „Cetăţenia şi participarea politică a tinerilor din România” (ISE 2011); Aspecte valorico-normative ale relatiilor intergenerationale capitol in „Situatia Tineretului in cifre si date 2010” (ISE 2010)
 • Sorin Mitulescu, Elena Damian, Oana Iftode, Les etudiants de Roumanie en chiffres et dates în Echidist anţe. Revue de culture et sciences, nr.7-8, 2009
 • 11 Septembrie 2009, Conferinta, Hotel Onix, Cluj Napoca
 • The youth in Romania and the Hungarian youth organizată de Institutul pentru     Studierea problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) în colaborare cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice , participare activă cu prezentarea Toleranţa în rândul tinerilor români şi maghiari. Analiză comparativă
 • 10 – 12 septembrie 2007, Conferinta, Sibiu
 • Adio stat social? Dreptate socială în Europa în era Globalizării organizată de Academia Evanghelică Transilvania, participant observator
 • 4 – 6 iulie 2007, Conferinta, Sibiu
 • Roşia Montană – Eldorado sau Apocalipsă? organizată de Academia Evanghelică Transilvania în cooperare cu Fundaţia Ecologică Germană (Dbu) şi Departamentul de mediu al Bisericii Evanghelice din Bavaria, participant observator

Declarație de avere
Declarație de interese

Publicat pe 6 august 2010 Consiliu AdministratiecsEchipa Cercetari pentru TineretEchipa ConducereEchipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)Echipa ISE