Speranța Lavinia Țibu, Dr.

Cercetător ştiinţific II

Domenii de expertiză: consilierea și orientarea carierei, consiliere școlară, consiliere la distanță, managementul proiectelor
E-mail: c_speranta@ise.ro

Formare

Doctor în ştiinţele educaţiei din 2011, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza: „Consilierea carierei – factor de asigurare a calității în învățământul superior”

Master în psihoterapie și psihodiagnostic în 1999, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza de disertație: „Metode și tehnici art-creative în consiliere”

Licenţiată în psihologie în 1998, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza: „Îmbunătățirea comunicării prin terapie prin dans”

Absolventă a Școlii Normale din Caransebeș ca șefă de promoție, 1994.

Domenii de competență
consilierea și orientarea carierei, consiliere școlară, design și implementare cursuri de formare în consilierea carierei, managementul proiectelor

Proiecte de cercetare coordonate
2012 Strategii de implementare a portofoliului educational
2011 Valorificarea TIC în procesul de consiliere şi orientare
2009 Portofoliul de educaţie permanent
2008 Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor

Coordonator national (proiecte în parteneriat international):
2011-prezent Euroguidance România
2011-2012 IMPROVE – Validarea învățării non-formale și informale a practicienilor din domeniul consilierii și orientării
2007-2010 Transition from School to the World of Work (WOW)
2006-2008 Communication in Science – Education and Communication Methodologies for the Spread of Scientific Culture (CIS)
2002-2004 Developing Psychopedagogical an Professional Counselling Services (DPPC)
2002-2005 Joint Actions against Truancy and Juvenile Job (YOUNG)
2004-2005 Guidance Information Service and Online Knowledge Base (Guidance is OK)

Publicații
• Building a Virtual Community of Practice – A Case Study on Parents` Counsellors in Romanian Disadvantaged Areas (autori: Speranța Țibu, Petre Botnariuc). În: proceedings of the 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, April 26-27, 2012
• Tranziția de la învățământul obligatoriu la învățământul superior – perspectiva consilierilor școlari. În : Revista de pedagogie nr. 3/2011, ISSN 0034-8678, 2011
• Serviciile de orientare și consilierea carierei din învățământul superior european. În: Revista de pedagogie nr.58 (2), ISSN 034-8678, 2010
• Evaluarea și măsurarea rezultatelor consilierii. În: Revista de pedagogie nr.1-3, ISSN 034-8678, 2009
• (colaborator) Portofoliul pentru educație permanent. Editura Afir, București, 2010. ISBN 978-973-7714-69-5.
• (colaborator) Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-62-6.
• (colaborator) Monitorizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-63-3.
• Consilierea permanentă – Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieţii. Afir, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-7714-54-1.
• (co-autor) Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Ed. Afir, Bucureşti, 2006. ISBN 978-973-7714-34-3.

Activităţi
• Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, din 2008 șef Laborator Consiliere și Management Educațional
• Membru al rețelei Euroguidance din 2001
• Activități de cercetare, dezvoltare, formare în colaborare cu diferite organizații din domeniul educației

Aspecte informale: căsătorită, 2 copii

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Publicat pe 6 august 2010 Consiliere şi Management EducaţionalConsiliu Administratiecs2Echipa ConducereEchipa Consiliere si Management EducationalEchipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)Echipa ISE