Implementarea programului pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii: Raport intermediar 2007-2009 România

Anul: 2010.
Echipa de cercetare: Botnariuc P. (coord.), Căpiţă L., Fartuşnic C., Gavriliţă A., Goia D., Iacob M., Novak C.
Descriere: Raportul a fost elaborat de către o echipă de cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu ANPCDEFP şi a avut ca obiectiv general evaluarea implementării perioada 2007-2009. Raportul prezintă modul în care factorii implicaţi în derularea LLP în România (administratori, decidenţi, beneficiari individuali şi beneficiari instituţionali) se raportează la aspecte care ţin de relevanţa, eficienţa şi eficacitatea programului LLP. Cercetarea în rândul actorilor implicaţi, atât de la nivel central, cât şi de la nivel local, a indicat faptul că în perioada de referinţă LLP a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea iniţiativelor specifice ariei învăţării pe parcursul întregii vieţi.

Link: Implementarea programului Invatare pe tot parcursul vietii

Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 3 august 2010 Consiliere şi Management EducaţionalCurriculumPolitici Educaționale