Program de formare: Consultanţa de proces - un model de intervenţie

Program de formare: Consultanţa de proces – un model de intervenţie

Publicat pe 15 iunie 2018

Program de formare: Consultanţa de proces – un model de intervenţie Acest program se încadrează, din punct de vedere conceptual, în sistemul existent de management şi de asigurare a calităţii din România, care porneşte de la premisa că orice activitate … Continuă să citești

Consiliere și dezvoltare personală - clasa a V-a. Ghid pentru profesori

Consiliere și dezvoltare personală – clasa a V-a. Ghid pentru profesori

Publicat pe 13 iunie 2018

Prezentul ghid se dorește a fi un instrument practic de facilitare a înțelegerii și aplicării la clasă a programei școlare de Consiliere și dezvoltare personală clasa a V-a. El se adresează în mod direct  profesorilor diriginți și consilierilor școlari care … Continuă să citești

Consilierea și orientarea  în curriculumul școlar gimnazial - studiu comparativ

Consilierea și orientarea în curriculumul școlar gimnazial – studiu comparativ

Publicat pe 13 iunie 2018

Lucrarea de față prezintă rezultatele cercetării și este structurată astfel: capitolul 1 oferă argumente cu privire la oportunitatea curriculumului de Consiliere și dezvoltare personală, capitolul 2 prezintă coordonatele cercetării, capitolul 3 oferă informații cu privire la dezvoltarea competențelor noncognitive la … Continuă să citești

Internetul și mediile de socializare virtuale în viața liceenilor

Internetul și mediile de socializare virtuale în viața liceenilor

Publicat pe 5 februarie 2018

În prezent, importanța și locul esențial pe care îl ocupă cultura digitală în viața adolescenților români sunt de necontestat. Statisticile privind accesul și gradul de utilizare a mediului virtual și a noilor tehnologii au înregistrat creșteri rapide, mai ales în … Continuă să citești

Comunicarea profesori – părinți în şcolile din medii dezavantajate. Rezultatele unui program de formare

Comunicarea profesori – părinți în şcolile din medii dezavantajate. Rezultatele unui program de formare

Publicat pe 9 decembrie 2016

Perioada de derulare: ian. 2014 – dec. 2015 Parteneriatul şcoală – familie – comunitate (SFC) este abordat în literatura de specialitate ca o relație prin intermediul căreia personalul şcolii acţionează împreună cu familia şi alți membri ai comunității în vederea … Continuă să citești

Analiza rezultatelor elevilor  la simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a – 2016  Ce putem învăța pentru viitor?

Analiza rezultatelor elevilor la simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a – 2016 Ce putem învăța pentru viitor?

Publicat pe 8 decembrie 2016

Simularea pentru evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă o adevărată ”avanpremieră” a primului moment de evaluare semnificativ  din viața unui elev, un examen important pentru parcursul școlar și profesional ulterior. În egală măsură, este o oportunitate de … Continuă să citești

Aspecte privind incluziunea socială a tinerilor aflați în afara sistemelor de educație, formare și ocupare profesională (NEET)

Aspecte privind incluziunea socială a tinerilor aflați în afara sistemelor de educație, formare și ocupare profesională (NEET)

Publicat pe 8 decembrie 2016

Accesul tinerilor la educație și ocupare reprezintă o componentă esențială a tranziției lor spre statusul de adult și, implicit, a integrării lor sociale. Între obiectivele prioritare ale politicilor europene se află și crearea mai multor oportunități pentru tineret în domeniile … Continuă să citești

Raport EUROSTUDENT V

Raport EUROSTUDENT V

Publicat pe 8 februarie 2016

Raportul de cercetare se bazează pe Ancheta EUROSTUDENT V, studiu internațional coordonat de Hochschul Information System GmbH (HIS) din Germania și un consorțiu international de instituții de cercetare. La această ultimă ediție a studiului au luat parte 32 de țări, … Continuă să citești

GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: ian 2015 – dec 2016 Incepând cu anul 2012 a început proiectarea şi implementarea unui nou curiculum pentru învăţământul primar care a adus două schimbări majore în sistem: introducerea clasei pregătitoare şi orientarea curriculumului spre formarea competenţelor … Continuă să citești

OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: martie 2014 – decembrie 2015 Analiza situaţiei şi justificarea proiectului In contextul documentului ISE Plan-cadru de cercetare 2013-2016, tema Oportunităţi şi provocări în aplicarea curriculumului la nivelul şcolii – învăţământ primar şi gimnazial se subsumează direcţiei de … Continuă să citești