Raport privind implementarea Acțiunii eTwinning în România
perioada 2012 – 2021

Coordonator: Mirela Alexandru 
Echipa eTwinning: Mirela Alexandru, Alexandra Aramă, Oana Gheorghe, Simona Velea 
Cercetători asociați: Luminița Catană, Laura Elena Căpiță, Angelica Mihăilescu, Adela Mihaela Țăranu

 

eTwinning este comunitatea internațională a școlilor, o  acțiune colaborativă pentru mediul preuniversitar lansată în anul 2005 și finanțată de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Astăzi comunitatea eTwinning cuprinde 43 de țări partenere, peste 1.035.000 de cadre didactice, peste 230.000 de școli și peste 136.000 de proiecte colaborative, fiind cea mai mare comunitate virtuală a școlilor din Europa. România s-a alăturat acțiunii eTwinning începând cu anul 2007, după aderarea la Uniunea Europeană. Acțiunea se bucură în țara noastră de un succes considerabil, pe platformă fiind înscriși peste 36.000 de membri din peste 5.000 de școli care au desfășurat peste 27.000 de proiecte colaborative.

Raportul și-a propusă să ofere o imagine de  ansamblu asupra evoluției Acțiunii eTwinning în România, a modului în care aceasta a fost implementată și a rezultatelor obținute pe parcursul ultimilor 10 ani, perioadă parcursă de la ultima cercetare de acest tip, realizată în 2013.  Astfel, studiul evaluativ realizează o analiză a opiniilor elevilor și cadrelor didactice cu privire la efectele implicării în proiectele eTwinning și la posibilitățile de ameliorare a acestora, a modului în care experiențele eTwinning sunt valorificate pentru a susține dezvoltarea instituțiilor de învățământ și a modului în care au facilitat trecerea bruscă la mediul virtual în contextul pandemic recent.

Investigarea influenței experiențelor eTwinning asupra elevilor, a cadrelor didactice și a școlilor s-a realizat prin analiza datelor de context extrase de pe platforma eTwinning.net, analiza de documente, anchetă prin chestionar și interviuri de grup.

Datele prezentate de raport sunt valoroase pentru înțelegerea modului de funcționare a proiectelor școlare colaborative și pentru a releva diferite aspecte privind efectele acestor ocazii de învățare și de formare/dezvoltare profesională și personală asupra participanților la cercetare. Principalele recomandări formulate vizează:

  • platforma și instrumentele sale, care pot fi actualizate prin introducerea facilităților de teleconferință / webinare; actualizarea aplicației pentru telefoanele mobile, mai ales spre a fi mai potrivite elevilor implicați în proiecte; diversificarea instrumentelor oferite în Twinspace; posibilitatea integrării unor aplicații prin embed sau cod de livrare; posibilitatea de a fi mai mulți membri fondatori pentru proiecte (2-4 fondatori) sau eliminarea diferențelor de acces între fondatori și membri, cu atât mai mult în cazul proiectelor eTwinning și Erasmus+ etc.
  • identificarea de măsuri care să permită realizarea unor mobilități ale participanților, cadre didactice și elevi, asociate proiectelor eTwinning și/sau dezvoltarea de sinergii cu proiectele/oportunitățile Erasmus+.
  • recunoașterea formală a activităților din proiecte, respectiv din activităților de formare prin realizarea unei metodologii de recunoaștere a proiectelor eTwinning care au obținut certificate naționale/europene de calitate, în mod uniform, în țară; acreditarea cursurilor / activităților de formare în format online găzduite pe platformă; integrarea în diferite documente curriculare a unor sugestii metodologice pentru folosirea platformei, având în vedere feedback-ul pozitiv obținut de la utilizatori, precum și încorporarea actualizărilor propuse.
  • susținerea școlilor care participă la proiecte, în general și a școlilor care dețin titlul de Școală eTwinning, la nivel național, prin promovarea activității lor și crearea de măsuri de suport, astfel încât școlile eTwinning să asume roluri care derivă din experiența dobândită, devenind școli-resursă pentru comunitățile școlare din regiunile în care funcționează (localitate, județ).

 

Informații referitoare la implementarea proiectului:

În România, acțiunea eTwinning se implementează din anul 2007 sub coordonarea Institutului de Științe ale Educației (ISE). În perioada 2020-2022, în urma desființării Institutului de Științe ale Educației și comasării acestuia cu Centrul Național pentru Evaluare și Examinare, Acțiunea eTwinning a fost coordonată de Unitatea de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Începând cu aprilie 2022, coordonarea eTwinning România a fost preluată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) iar platforma eTwinning a migrat de la https://etwinning.net la https://school-education.ec.europa.eu/

Publicat pe 9 ianuarie 2023 Cercetari 2021-2022Teme de cercetare