Raport privind starea sistemului de învățământ din România

Raportul privind starea sistemului de învățământ din România este realizat anual și este prezentat de către Ministerul Educației, în Parlamentul României.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitate de Cercetare în Educație realizează anual secțiunea de analiză a sistemului de învățământ din perspectiva indicatorilor statistici. Analiza statistică este realizată pe baza unui set de indicatori din Sistemul Național de Indicatori pentru Educație (SNIE), care este compatibil cu sistemele internaționale de indicatori pentru educație (Eurostat, OECD, UNESCO, Banca Mondială). Raportul include indicatori-țintă specifici obiectivelor europene comune în domeniul educației și formării profesionale.

Raportul prezintă situația valorilor indicatorilor înregistrată la nivelul unui an școlar/an universitar, precum și analiza unor serii ample de date din anii școlari/anii universitari anteriori, pentru a surprinde evoluția în timp a valorilor indicatorilor selectați.

Raportul are în vedere următoarele dimensiuni principale de analiză: participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor / studenților.

Pentru calcularea valorilor indicatorilor sunt utilizate datele primare oficiale puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică și de Ministerul Educației.

Raportul este prezentat în două secțiuni distincte:

  • Raportul privind starea învățământului preuniversitar din România;
  • Raportul privind starea învățământului superior din România.

Rapoartele anuale pot fi accesate la adresa: https://www.edu.ro/rapoarte-publice-periodice

 

 

2020

2021

2022

  • Raportul privind starea învățământului preuniversitar din România: în curs de publicare
  • Raportul privind starea învățământului superior din România: în curs de publicare

 

Publicat pe 9 ianuarie 2023 Cercetari 2021-2022Teme de cercetare