Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ

Anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Partea II: Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor de bază
Laborator Politici Educaţionale
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Mihaela Jigou, Andreea Scoda, Lucian Voinea
Descriere: Pentru fiecare an şcolar, raportul prezintă o analiză de tip statistic a sistemului de învăţământ românesc, precum şi evoluţia acestuia în ultimii ani. Analiza utilizează indicatorii de bază incluşi în SNIE (Sistemul Naţional de Indicatori pentru Educaţie). Setul de indicatori este calculat atât pe ansamblul sistemului, cât şi pentru fiecare nivel de educaţie în parte şi oferă informaţii referitoare la: resursele umane; participarea la educaţie; rezultatele elevilor şi rezultatele educaţiei pe piaţa muncii.
Rapoarte de cercetare: Raport_privind_starea_învăţământului preuniversitar din România – 2011Raport_privind_starea_învăţământului_superior_din_Romania –  2011

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare