Program pilot de intervenţie prin sistemul zonelor de educaţie prioritară ZEP

Anul: 2003-2005
Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Eleonora Rădulescu, Ligia Sarivan, Speranţa Ţibu et all.
Descriere: Proiectul pilot a constat într-o cercetare-acţiune ce a avut următoarele obiective: creşterea gradului de participare la educaţie şi reducerea riscului de abandon şcolar pentru copiii cu dificultăţi de învăţare sau pentru cei provenind din medii defavorizate socio-economic; asigurarea competenţelor de bază pentru copiii care au părăsit sistemul de educaţie înainte de absolvirea învăţământului obligatoriu; creşterea şanselor de acces la educaţia de nivel secundar şi de inserţie profesională a grupului ţintă; dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii în vederea creşterii calităţii educaţiei copiilor.
Publicaţie: Program pilot de intervenţie prin sistemul zone prioritare de educaţie ZEP, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2006

Publicat pe 3 august 2005 Cercetari arhiva 2000 - 2008Politici EducaționaleTeme de cercetare