Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) – un instrument al schimbării

Anul: 2011.

Echipa de cercetare: Blendea P. (coord.), Bădescu M., Măntăluţă O., Mihail T. M., Pop V., Neagu N.

Descriere: Planul de Dezvoltare Instituţională va stimula eficacitatea şcolii şi va asigura condiţiile pe baza cărora toţi cei implicaţi în procesul de planificare şi punere în practică a PDI vor avea o înţelegere comună asupra politicilor, procedurilor şi practicilor din şcoală, furnizând un mecanism pentru stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor şi asigurând ameliorarea calităţii învăţării şi predării.

Raport de cercetareRAPORT PDI 2011_1
– Disponibil la biblioteca ISE

Publicat pe 3 august 2011 Cercetări 2009-2011Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare