Formarea profesionala continua in baza de cercetare colaborativa – experta si specific-profesorala – in vederea generării, menținerii si optimizării calității educației pentru reușita educaţional-umană

Anul: 2009

Echipa de cercetare: Tiberiu Marcian Mihail (coordonator), Carmen Balasoiu, Paul Blendea, Ovidiu Mantaluta, Nicolaie Neagu, Viorica Pop

Tema: Formarea profesionala continua in baza de cercetare colaborativa – experta si specific-profesorala – in vederea generării, menținerii si optimizării calității educației pentru reușita educațional-umană.

Descriere: Valoarea educației depinde atât de asigurarea, proporțional resurselor, a (pre)condițiilor materiale pentru configurarea unui mediu real-formativ favorizant, cat si de formarea continua alternativa de gen metodologic a profesorilor ca formatori, apta a garanta, prin stimularea asumării de responsabilitate profesionala, generarea calității educației in prestarea oricărui tip de curriculum; de asemenea, de evaluarea meritocratica, in modalități si cu instrumente diversificate, a calității in termeni de valoare modificata, ca efect al competențialității profesorale. Modelele de intervenție constituie o astfel de cale de formare si de evaluare.
Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

 

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Teme de cercetare