Învăţământul rural în România: condiţii, probleme şi strategii de dezvoltare

Anul 1999-2000
Laborator Politici Educaţionale
Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Cornelia Novak, Iulia Olaru et all.
Descriere: Studiul realizează o diagnoză complexă a învăţământului rural, evidenţiind dificultăţile şi problemele referitoare la calitatea resurselor umane, materiale şi financiare şi la cererea şi oferta de educaţie. De asemenea, studiul realizează o evaluare a politicilor educaţionale privind învăţământul în mediul rural şi propune strategii de ameliorare a calităţii educaţiei în aceste zone.
Publicaţie: Învăţământul rural din România: condiţii, probleme şi strategii de dezvoltare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. MarLink, Bucureşti, 2002

 

Publicat pe 3 august 2000 Cercetari arhiva 2000 - 2008Politici EducaționalePublicațiiTeme de cercetare