Estimarea dimensiunii fenomenului de abandon şcolar folosind metodologia analizei pe cohortă

Anul 2011
Laborator Politici Educaţionale
Coordonatori: Mihaela Jigău, Ciprian Fartuşnic
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Bogdan Florian, Irina Horga, Lucian Voinea
Descriere: Cercetare ofeeră un model de analiză a abandonului şcolar printr-o altă metodă de calcul faţă de cea folosită în mod curent (denumită generic metoda intrare-ieşire): metoda analizei pierderilor şcolare (implicit a abandonului şi repetenţiei) pe cohortă (care ia în calcul evoluţia participării la educaţie pe un întreg ciclu şcolar), utilizând date despre fiecare elev din şcolile/clasele analizate.  Prin estimarea alternativă a dimensiunii fenomenului de abandon în unităţile de învăţământ selectate, a fost posibilă realizarea unei comparaţii atât cu datele oficiale furnizate de şcoli, cât şi cu datele despre abandon existente la nivel de sistem.
Raport de cercetare: Estimarea dimensiunii fenomenului de abandon şcolar folosind metodologia analizei pe cohorte. Subeşantion de unităţi şcolare din reţeaua ZEP, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetareUncategorized