Balica Magdalena, Dr.

Cercetător Științific Principal II

E-mail: magda.balica@ise.ro

 

 

Formare:

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2008 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Educaţia adulţilor în zonele defavorizate. Constrângeri şi oportunităţi”.
 • Master în management şi administraţie şcolară din 1997 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
 • Licenţiat în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în 1996, la Universitatea din Bucureşti, specializarea pedagogie.
 • Diplomă de învăţător-educator, Colegiul Naţional Pedagogic, Constanţa, 1993

Domenii de expertiză:

 • politici educaţionale şi strategii în domeniul educaţiei şi formării continue; educaţia adulţilor educaţie pentru categorii dezavantajate, analiza sistemului naţional de educaţie pe bază de indicatori statistici; evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei; învăţarea cu ajutorul noilor tehnologii; violenţa în spaţiul şcolar; educaţie de gen, designul spaţiilor de învăţare online, facilitarea învăţării în comunităţi de practici, formarea formatorilor

Proiecte coordonate:

Cărţi de autor sau capitole în cărţi publicate:

 • Balica, M. Perspective de abordare a învăţării adulţilor şi educaţia la distanţă, Revista de Pedagogie, nr.7/2009
 • Balica, M., Fartuşnic, C., Horga I., Mihaela Jigău, Formarea continuă a cadrelor didactice din România, Revista de Pedagogie, nr.7/2009
 • Balica, M. Valuing diversity in the professional development of trainers, Creating Learning Spaces: Training and Professional Development for Trainers, Navreme,  2008
 • Balica, M Quality Assurance in TVET in Romania, , International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning Part IX, Section 16, 2009
 • Balica, M., M. Jigău Giurgiu – Romania story, Communities of practice for Imrpoving the quality of schools for all, CEMRI – Centre of Studies of Migrations and Intercultural Relations – Universidade Aberta, 2010
 • Horga, I. (coord.) Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed Vanemonde, 2009.
 • Jigău, M. (coord) Formarea continuă în România, Bucureşti, CNROP, Bucureşti, Ed. Afir, 2009.
 • Jigău, M. (coord.) Participarea la educaţie a copiilor şi tinerilor romi.  Bucureşti: Ed. Universul, 2002.

Activităţi

 • Cercetător ştiinţific pr. gr. III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Politici Educaţionale
 • Cadru didactic asociat la modulul de pedagogie, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (2004 -2012)
 • Cadru didactic asociat la modulul de pedagogie, Univesitatea de Artă tetrală şi Cinematografică IL Caragiale (2009 -2011)
 • Membru fondator şi expert educaţional în cadrul unor organizaţii non-guvernamentale active în domeniul educaţiei (ODIP- Observator pentru Dezvoltarea Invăţării Permanente)
 • Evaluator pentru diferite programe naţionale şi internaţionale:  Comenius, Programul pentru Învăţământul Rural, European Training Foundation (Observatorul Naţional Român), Phare 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane etc.
 • Participare la elaborarea Cadrului Naţional de Referinţă pentru Curriculumul Şcolar (2011) şi elaborarea programelor şcolare la dispcilina TIC pentru clasa pregătitoare, cls. I şi cls. aII-a
 • Consultant în cadrul unor proiecte ale Biroului Internaţional al Municii Geneva, Reprezentanţei UNICEF România, Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Salvaţi Copiii!, SIVECO România, Agenţiei Naţionale pentru Calificări etc.

Declaraţie de avere
Declaraţie de interese

Prezentari publice:

TEDx Calea Victoriei ED, iulie 2013

 

Conferinta Calea Romaniei catre zona EURO, mai 2015

Prima conferinta nationala a furnizorilor de formare profesionala din Romania

 

Activitate didactica – profesor pedagogie – Experiente de invatare la DPPD Universitatea de Arte din Bucuresti

 

Invitat la emisiunea „Educatie pentru viata” – Speranta TV, 14 decembrie 2015

http://www.sperantatv.ro/web/educatie-pentru-viata-nemultumirile-elevilor-invitat-magdalena-balica-14-12-2015/

 

Publicat pe 5 august 2012 cs2Echipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ISEEchipa Politici EducationalePolitici Educaționale