Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement obligatoire

Anul: 2009-2011.

Parteneri:

  • Università degli Studi di Bergamo, Catedra Unesco (Italia);
  • Universidad de la Rioja (Spania);
  • European Parents Association (Spania);
  • OIDEL (Elveţia);
  • Pro Dignitate – Fundaçao de Dereitos Humanos (Portugalia);
  • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (România);
  • Aberystwyth University (Marea Britanie).

Finanţare: Programul de educaţie pe tot parcursul vieţii, Comisia Europeana.

Descriere: Proiectul are ca punct de plecare documentul Comisiei Europene “Educaţie şi formare 2020”, în care se consideră că modalitatea de guvernanţă a sistemelor educative reprezintă una dintre problemele centrale ale unei educaţii de calitate, participarea părinţilor fiind unul dintre indicatorii de calitate. Proiectului IPPE utilizează o abordare bazată pe drepturile omului, formulând un set de indicatori pentru măsurarea participării părinţilor la viaţa şcolii, în sistemele educative europene. Cercetarea s-a desfăşurat în 15 ţări, acoperind 82% din populaţia şcolară din Europa. În cadrul site-ului dedicat proiectului sunt puse la dispoziția părților interesate și alte resurse suplimentare de lucru, precum manualul de participare și chestionarul de evaluare.

Publicaţii: Rizzi, F., Brunelli, M. Parental involvment within the school. An innovative approach to quality education. Paris : L Harmattan, 2011 (L’implication parentale au sein de l école. Une approche innovante pour une éducation de qualité, versiunea în limba franceză apărută la aceeași editură).

Link: www.parentsparticipation.eu; www.leonardoippe.eu.

Publicat pe 8 august 2012 CurriculumProiecte in parteneriat