Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – asistată expert. Modéle de intervenţie (MdI). Raport de cercetare şi curs de formare

Anul 2009.

Echipa de cercetare: Tiberiu Marcian Mihail (coord.)
Carmen Bălăşoiu, Paul Blendea, Ovidiu Măntăluţă, Viorica Pop, Nicolaie Neagu.

Descriere: Tradiţional alocată în documentele reglementative spaţiului academic, tema cercetării în Educaţie este de maximă importanţă şi în subsistemul învăţământului secundar (alături de altele, ca inovaţia ori guvernanţa), pentru obţinerea şi menţinerea calităţii. Lucrarea şi pachetul de formare aferent demonstrează nu doar utilitatea, ci şi posibilitatea desfăşurării de activităţi specifice de cercetare, cu condiţia formării prealabile de formatori pentru permanentizarea acesteia în sistem.

Raport de cercetare: MDI
– Disponibil la biblioteca ISE

Publicat pe 17 septembrie 2009 Cercetări 2009-2011Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare