Acomodarea copilului cu trecerile de nivel din învățământul obligatoriu (clasa pregătitoare, clasa a V-a)

Prezentare: Scopul cercetării a fost de a oferi o bază pentru asigurarea unei acomodări favorabile a copilului cu școala primară și cu gimnaziul.

În cadrul proiectului ne-am propus să descoperim dificultățile pe care le întâmpină copiii în trecerile de nivel ale învățământului obligatoriu, pentru a găsi căi de sprijin potrivite cu școala contemporană, la îndemâna părinților și cadrelor didactice, în vederea unei treceri line a copilului la urmatorul ciclu de învăţământ, şi pentru a oferi repere şi instrumente pedagogice în vederea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice în domeniul educaţiei morale şi afective.

Publicat pe 21 octombrie 2018 Cercetari 2013Teme de cercetareUncategorized