Writing Theatre

Anul: 2009-2011.

Parteneri:

  • IRS Europa – Interventi e Ricerche Sociali – Italia;
  • Ce.Ri.S. – Centro Ricerche Sociali – Italia;
  • Moiselle le Blanc – Italia;
  • Iekep – Grecia;
  • Elliot edizioni – Italia;
  • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – România.

Finanţare: Transfer de Inovaţie (ToI), Leonardo da Vinci

Descriere: Aria de intervenţie vizează reducerea/prevenirea abandonului prin transferul şi aplicarea practicilor din domeniul educaţiei şi formării bazate pe folosirea, dezvoltarea şi promovarea competenţelor de creativitate. Proiectul se adresează profesorilor, educatorilor, profesioniştilor din domeniul social şi cultural şi îşi propune să îi abiliteze pe aceştia să folosească tehnici aplicate în teatru în cadrul intervenţiilor adresate tinerilor aflaţi în situaţie de risc de excluziune socială şi profesională (în special celor cu vârste cuprinse între 15-25 de ani, aflaţi în situaţie de abandon şcolar sau care deja au abandonat).

Publicaţii: Parole in transition, Elliot Edizioni SRL, Itlay 2011

Link: http://www.writingtheatre.eu

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat