Tinerii împotriva violenței

Tematica:    Modul I. Violenţa în spaţiul şcolar: definire, surse, situaţii
Modul II. Strategii de prevenire şi intervenţie asupra violenţei şcolare
Modul III. Monitorizarea şi evaluarea violenţei şcolare
Organizator:    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Autori/formatori :  Magdalena Balica, Călin Diaconescu, Ion Drăgan, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Mihai Jigău, Oana Nestian, Călin Rus, Alina Rus, Poliana Ştefănescu, Firuţa Tacea, Anca Velicu, 90 formatori judeţeni
Participanţi care au absolvit acest curs:   3000 participanţi (inspectori şcolari, directori ai Caselor Corpului Didactic, directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, membri ai Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, consilieri şcolari)
Perioada de derulare: 3 săptămâni activitate online + 5 zile formare faţă-îm-faţă – organizate variabil, în funcţie de programările de la nivel judeţean
Durata de desfăşurare: 84 ore / 21credite profesionale transferabile (program de formare datorat reformei, conf. Art. 33 alin. (2), lit. a din Lg. 128/1997)
Locul de desfăşurare    online – platforma http://training.ise.ro
faţă-în-faţă – Casele Corpului Didactic sau pentru Bucureşti la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Costuri/participant    2009-2011: gratuit, din fondurile Proiectului POSDRU/1/1.1/S/6 Tinerii împotriva violenţei
2011-2012: contribuţia individuală a cursanţilor
Proceduri de înscriere:  înscrierea la nivelul Caselor Corpului Didactic sau pe site-ul Instititului de Ştiinţe ale Educaţiei
Persoană de contact: Magda Balica, magda.balica@ise.ro

Publicat pe 1 august 2012 FormareOferta curentă