Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă

Anul 2009
Laborator Politici Educaţionale
Coordonatori: Irina Horga, Mihaela Jigău
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Bogdan Florian, Andreea Scoda, Lucian Voinea
Descriere: Cercetarea are ca obiectiv general evaluarea impactului măsurii de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) în învăţământul de masă, prin: identificarea strategiilor şi măsurilor specifice de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă; identificarea situaţiilor de bune practici şi a obstacolelor în implementarea acestor măsuri; elaborarea unor recomandări şi propuneri ameliorative de susţinere a integrării cu succes a copiilor cu CES în învăţământul de masă.
Publicaţie: Situatia_copiilor_cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Bucureşti, Ed. Vanemonde, 2010

Publicat pe 3 august 2009 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare