Toolkit for Inclusive Early Childhood Education and Care

Educația și îngrijirea timpurie este o primă dimensiune a învățării pe tot parcursul vieții. Toolkit-ul include un set de soluții practice și măsuri menite să inspire factorii de decizie la nivel național, regional sau local, precum și practicienii în domeniu.

Publicat pe 26 februarie 2021 Resurse in limba engleză