Integrarea lingvistică a migranților adulți

Proiectul  Integrarea lingvistică a migranților adulți (Linguistic Integration of Adult Migrants / LIAM), este o inițiativă a Consiliului Europei (CoE) în domeniul integrării lingvistice a migranților, implementat din anul 2006, ce are ca scop sprijinirea factorilor de decizie politică și a practicienilor implicați în facilitarea integrării migranților în societatea țării gazdă.   

Proiectul oferă pe pagina web dedicată de la adresa https://www.coe.int/en/web/lang-migrants , numeroase resurse, printre care și un pachet de resurse și instrumente  – LIAM toolkit (https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/home), creat pentru a asista personalul și în mod special voluntarii implicați în asistarea lingvistică a refugiaților adulți. În vederea facilitării utilizării toolkit-ului,  la adresa indicată este disponibil și un seminar web de formare.

Publicația cu titlul  Ancheta Consiliului Europei & ALTE privind politicile pentru migranți referitoare la cunoașterea limbilor și la cunoștințele despre societate 2018 este tradusă și în limba română și este disponibilă aici: https://rm.coe.int/ancheta-consiliului-europei-alte-privind-politicile-pentru-migranti-re/16809e2ab9

Publicat pe 1 februarie 2021 Resurse in limba engleză