Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ

Anul: 2011
Coordonator: Monica Cuciureanu
Autori: Gheorghe Felea, Cornelia Novak, Luminiţa Catană,  Zenovia Ungureanu,  V. Petrovici, Livia Vlad,  Anca Perţa,  Elena Mihai, Ioana Herseni, Elisabeta Negreanu, Mariana Bândea
Descriere: Studiul Punţi de trecere între învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învăţământ îşi propune să aducă în atenţia cititorului aspecte actuale, precum evoluţia alternativelor educaţionale în ultimii zece ani, perspective ale reprezentanţilor alternativelor educaţionale asupra oportunităţilor, dar şi asupra ameninţărilor asociate cu parcurgerea unei perioade de şcolarizare în sistemul alternativelor educaţionale, perspective ale părinţilor, cadrelor didactice, directorilor de unităţi de învățământ şi inspectorilor de specialitate cu privire la trecerea în şi dinspre învăţământul alternativ, o bază de date actualizată a unităţilor (grupelor / claselor) de învăţământ alternativ din România.
Raport de cercetare: Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ

Publicat pe 4 august 2011 Cercetări 2009-2011Teme de cercetareTeoria Educației