Pregătirea managerilor din învăţământul preuniversitar pentru utilizarea noilor sisteme de guvernanţă

Anul: 2010.

Echipa de cercetare: Blendea P. (coord.), Bădescu M., Măntăluţă O., Mihail T. M., Pop V., Neagu N.

Descriere: Guvernanţa în educaţie se referă la modul în care sunt formulate politicile, sunt identificate priorităţile, alocate resursele şi sunt implementate şi monitorizate reformele. Orice strategie de schimbare care merge în direcţia guvernanţei ar trebui să reprezinte o alternativă la mecanismul politic în funcţiune şi la modalităţile actuale de elaborare a politicilor de stat.

Raport de cercetareGUVERNANTA 2010
– Disponibil la biblioteca ISE

Publicat pe 3 august 2010 Cercetări 2009-2011Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare