Participarea la educaţie a copiilor şi tinerilor din mediul urban


Anul 2002
Laborator Politici Educaţionale

Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Cornelia Novak
Descriere: Studiul realizează o evaluare a fenomenelor de neşcolarizare şi abandon şcolar în învăţământul obligatoriu, printr-o analiză comparativă, pe medii de rezidenţă urban-rural, prin: identificarea cauzelor care afectează participarea la educaţie a copiilor; analiza politicilor de stimulare a participării la educaţie; identificarea unor recomandări de politică educaţională pentru creşterea gradului de participare la educaţie.
Raport de cercetare: Participarea_la_educatie_a copiilor şi tinerilor din mediul urban, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2002

Publicat pe 3 august 2002 Cercetari arhiva 2000 - 2008Teme de cercetare