Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor rezidenţi în zone defavorizate socio-economic şi cultural (OSP-ZD)

Anul: 2000 – 2002.

Parteneri: România, Belgia, Franţa, Ungaria.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

 

Activităţi şi rezultate: sprijinirea creării de Zone de Educaţie Prioritară (ZEP) pentru a face operaţională Educaţia Compensatorie; realizarea orientării şcolare şi profesionale mai eficace a tinerilor rezidenţi în zonele defavorizate; dezvoltarea unor module de formare (27 module) imprimate şi distribuite în seturi prin poştă pentru auto-instruirea cadrelor didactice din zonele defavorizate.

Publicaţii: Orientarea școlară și profesională a tinerilor rezidenți în zone defavorizate socio-economic și cultural, Institutul de Științe ale Educației, București, 2001

Link: http://ospzd.ise.ro

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva