Joint Actions against truancy and juvenile job – YOUNG (Acţiuni comune împotriva absenteismului şcolar şi muncii copiilor)

Anul: 2002 –2005.

Parteneri: Italia, România, Austria, Franţa, Anglia.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

Descriere: Activităţi şi rezultate: Analiza literaturii de specialitate în domeniul abandonului şcolar; identificarea proiectelor şi bunelor practici în domeniul abandonului şcolar în ţările partere în proiect; definirea unui model integrat de combatere a absenteismului şcolar şi muncii copiilor; evaluarea impactului proiectului şi diseminarea rezultatelor.

Document: Young – Actiuni integrate de combatere a muncii copilului

Publicaţii: YOUNG – Integrated actions to combat school truancy and child labour, Fondazione IDIS – Citta della Scienza, Italy, 2005

Link: www.progettoyoung.org

Publicat pe 8 august 2005 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva