Ipostaze ale curriculum-ului. Provocări și dileme

Anul: 2002
Coordonator: Mihaela Ionescu
Autori: Dan Badea, Adrian Mircea
Descriere: Studiu asupra paradigmelor teoretice curriculare actuale; redefinirea şi resituarea conceptului de cultură generală în raport cu curriculum-ul şcolar, în contextul mutaţiilor petrecute în spaţiul cunoaşterii, al concepţiilor pedagogice şi al finalităţilor educaţiei.
Raport de cercetare: Ipostaze ale curriculum-ului. Provocări și dileme

Publicat pe 4 august 2002 Cercetari arhiva 2000 - 2008Teme de cercetareTeoria Educației