Inserţia profesională a absolvenţilor învăţământului liceal şi postliceal

Anul 1999
Laborator Politici Educaţionale
Coordonatori: Mihaela Jigău, Cornelia Novak
Autori: Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga
Descriere: Studiul prezintă o imagine diagnostică asupra inserţiei socio-profesianale a absolvenţilor învăţământului secundar superior (liceal şi profesional), oferind informaţii despre motivaţia învăţării, dificultăţile de inserţie socio-profesională a absolvenţilor, nevoile şi aşteptările acestora la intrarea pe piaţa muncii.
Raport de cercetare: Publicaţie Inserţia profesională a absolvenţilor învăţământului liceal şi postliceal, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională, Bucureşti, 2000

Publicat pe 3 august 1999 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalPolitici EducaționaleTeme de cercetare