G8WAY – School to work transition

Anul: 2009-2011
Laborator Politici Educaționale
Parteneri:
Deutsches Jugendinstitut e.V (Germania)
P&W praxis und wissenschaft projekt gmbh (Germania)
Pontydysgu (Marea Britanie)
Academus – Consultadoria Formação e Investigação (Portugalia)
Finanţare: Comisia Europeană, Programul LLL
Descriere: Obiectivul general al proiectul G8WAY este oferirea unui sprijin specializat pentru tinerii aflaţi în procesul de învăţare pentru a face faţă complexităţii proceselor de tranziţie, dezvoltându-şi competenţele necesare pentru a se descurca în a această perioadă. O asumpţie importantă a proiectului este că recent dezvoltatele tehnologii Web 2.0 reprezintă elemente cheie pentru valorificarea şi evidenţierea potenţialului de creaţie şi de inovaţie a tinerilor care se află în procesul de tranziţie.
Proiectul G8WAY a avut ca scop dezvoltarea unei abordări colaborative centrată pe nevoile specifice ale tinerilor, utilizând conceptual de Web 2.0 pentru o tranziţie de succes a tinerilor de la şcoală/universitate la piaţa muncii. Produsul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea unui mediu educaţional bazat pe instrumentele de tip Web 2.0. Acest portal poate fi accesat prin intermediul platformelor naţionale care combină diferite metode şi instrumente pedagogice, permiţând astfel utilizatorilor să folosească abordarea preferată pentru a învăţa.
Publicaţii: Balica, M. Voinea, L. Learning and exploring with web 2.0 – the bridge to transition – policy paper, 2011
Persoană de contact: Magdalena Balica, magda.balica@ise.ro
Websites: http://g8way.eu/ și http://www.g8way-eu.net/

Publicat pe 6 august 2012 ParteneriatePolitici EducaționaleProiecte in parteneriat