Extinderea modelului de intervenţie ZEP în 103 comunităţi dezavantajate din România. Campania “Hai la şcoală!”

Anul 2011-2012
Laborator Politici Educaţionale
Coordonator: Ciprian Fartuşnic
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Irina Horga, Mihaela Jigău, Lucian Voinea, Ligia Sarivan, Speranţa Ţibu, Paul Blendea et all
Descriere: Proiectul continuă, într-o manieră mai complexă,  intervenţiile de tip ZEP în 103 şcoli defavorizate din România, atât prin activităţi transversale (vizite de teren, monitorizare etc.), cât şi prin tr-o multitudine de activităţi de formare şi de susţinere a cadrelor didactice în cadrul celor 3 componente ale proiectului (management, consiliere/implicarea parintilor, curriculum).
Raport de cercetare: Extinderea modelului de intervenţie ZEP în 103 comunităţi dezavantajate din România. Campania “Hai la şcoală!”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, 2012 – în curs de finalizare

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare