Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial

Anul 2011
Laborator Politici Educaţionale

Coordonator: Ciprian Fartuşnic
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Bogdan Florian, Irina Horga, Mihaela Jigău, Lucian Voinea
Descriere: Raportul compune, în premieră în România, o imagine detaliată privind copiii în afara sistemului de educaţie, de la nivelul ciclului primar şi gimnazial. Studiul este relevant pentru înţelegerea fenomenelor de neşcolarizare şi de părăsire timpurie a sistemului de educaţie, aflate pe agenda de politici a Uniunii Europene.
Raport de cercetare: Copiii care nu merg la scoala. O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare