Cadrul implementării propunerilor de restructurare a curriculum-ului naţional

Anul 2010
Coordonatori: Cezar Bîrzea, Mihai Jigău, Laura Căpiţă, Irina Horga, Simona Velea
Autori: toţi cercetătorii ISE
Descriere: Raportul prezintă „starea de fapt” a curriculum-ului şcolar românesc şi a componentelor acestuia şi, totodată, identifică ariile de intervenţie prioritare şi modalităţile posibile de acţiune, cu referire la şapte domenii majore de intervenţie: selecţia, dezvoltarea şi organizarea conţinuturilor; metodologie / didactică; implementarea competenţelor cheie; management educaţional; manuale şi alte resurse didactice; evaluarea rezultatelor elevilor; formarea personalului didactic.
Raport de cercetare    Restructurarea curriculum-ului naţional. Analiza condiţiilor de implementare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010
Raport disponibil la biblioteca ISE

Publicat pe 3 august 2010 Cercetări 2009-2011Teme de cercetare