Virtual Guidance

Anul: 2009-2011.

Parteneri:

  • ASTER – Italia;
  • Abif – Austria;
  • Karder, Iskur, Eduser, Dijitek, Ikdam, Hak-Is – Turcia;
  • Institutul de Știinte ale Educației – România.

Finanţare: Transfer de Inovaţie (ToI), Leonardo da Vinci.

Descriere: Este un proiect transnaţional Transfer de Inovaţie (ToI) co-finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP) – sub-programul Leonardo da Vinci (2009-2011).

Proiectul este menit să crească gradul de utilizare a TIC în rândul consilierilor pentru oferirea de servicii de orientare, precum şi pentru formarea competenţelor necesare furnizării unor astfel de servicii. Proiectul Orientarea Virtuală transferă metode şi produse ale unui proiect anterior Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie, „Competenţe TIC pentru consilierii de orientare” implementat de ASTER (Italia).

Link: http://sanalrehberlik.org/indexrm.html

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat