Violenţa în şcoală

Anul: 2004-2005
Laborator Politici Educaţionale
Coordonatori: Mihaela Jigău, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa
Autori: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Mihaela Ionescu, Andreea Măruţescu, Cornelia Novak, Lucian Voinea et all.
Descriere: Studiul oferă o imagine asupra violenţei în şcoala românească, identificând dimensiunile fenomenului, tipologia situaţiilor de violenţă, cauzele şi factorii determinanţi. De asemenea, studiul propune un set de recomandări privind ameliorarea şi prevenţia violenţei în şcoală, care a stat la baza elaborării, în anul 2007, a Strategiei MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/2007).
Publicaţie: Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2006

Publicat pe 3 august 2005 Cercetari arhiva 2000 - 2008Politici EducaționaleTeme de cercetare