Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei

Anul: 2002.

Echipa de cercetare: Mihai Jigău (coord.), Petre Botnariuc, Mihaela Chiru, Speranţa Cîrlea, Diana Ghinea, Angela Muscă, Luminiţa Tăsica.

Descriere: Cercetarea răspunde unor nevoi specifice apărute în contextul promovării TIC în consilierea şi orientarea şcolară atât la nivelul politicilor UE, cât şi la nivel naţional. Aceasta urmăreşte să ofere un cadru conceptual pentru proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de consiliere asistată de calculator. Au fost analizate bune practici şi sisteme consacrate de consilierea carierei din străinătate, au fost identificaţi parametrii ce trebuie urmăriţi şi criteriile de calitate a sistemelor de consiliere a carierei şi a fost elaborată o schiţă de program informatizat de consilierea carierei.

Document: Utilizarea TIC in consilierea carierei
Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE
Publicație: “Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei”, Editura Afir, Bucureşti, 2003, ISBN 973-86135-5-8

 

Publicat pe 3 august 2002 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalFormarePublicațiiTeme de cercetare