Sistem de monitorizare a absolvenţilor în perspectiva consilierii pe toată durata vieţii

Anul: 2007.

Echipa de cercetare: Muscă A. (coord.), Botnariuc P., Tăsica L, Ţibu S., LaRoche M., Gavriliţă A.

Descriere: Lucrarea şi-a propus identificarea importanţei procesului de consiliere în luarea deciziilor referitoare la carieră şi a percepţiei absolvenţilor în ceea ce priveşte educaţia permanentă şi de conturarea unui model de sistem de monitorizare a acestora. Cercetare vizează absolvenţii din cadrul învăţământului preuniversitar (gimnaziu, liceu, SAM), factorii de decizie la nivel educaţional, reprezentanţii reţelelor de consiliere din educaţie şi muncă, cadrele didactice, părinţii etc.

Document: Monitorizarea absolventilor in perspectiva consilierii pe toata durata vietii
Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE
Publicație: “Sistem de monitorizare a absolvenţilor în perspectiva consilierii pe toată durata vieţii”, Editura Afir, București, 2009, ISBN 978-973-7714-63-3.

Publicat pe 3 august 2007 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare