Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a tinerilor

Anul: 2011.

Coordonatori: Dan Badea, dr. Speranţa Farca, dr. Simona Velea.

Echipa de cercetare: Gabriela Alecu, Oana Gheorghe, Șerban Adrian Mircea.

Descriere: Cercetarea a încercat să atragă atenția asupra faptului că educaţia nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al şcolii și că tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale. Chiar dacă acesta nu dispune de influenţe consistente, coerente pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin modelele adulte din mediu. De aceea, orice profesor, indiferent de disciplina predată ar trebui să fie, înainte de toate, matur afectiv, deci coerent cu sine, o persoană dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu copiii şi cu tinerii.

Raport de cercetare: Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a tinerilor

Publicat pe 24 august 2011 Cercetări 2009-2011Teoria Educației