IEA Civic Education Romania

Anul: 1996 – 1999
Coordonator:  Emil Stan, dr. Gheorghe Bunescu (coordonator unic din 1997)
Autori: Gabriel Albu, Gabriela Alecu, Dan Badea, Ioan Oprică
Descriere: Proiect internațional de mare anvergură, privind evaluarea educației civice, la elevii de clasa a VII-a și a VIII-a, prin care s-a urmărit modul în care se reflectă principiile și valorile democrației, raporturile dintre coeziune socială și pluralism în curriculum, manuale și practici educaționale din învățământul gimnazial. Din concluziile privind situația culturii civice în învățământul din România se pot enumera câteva aspecte legate de hiatusul dintre principiile enunțate în programe și politicile educaționale: slaba utilizare la clasă a suportului reprezentat de mass-media, neglijarea sau estomparea dimensiunii etnice și de gen; stimuli, oportunități și mecanisme precare de implicare a elevilor în viața clasei și a școlii; neexersarea spiritului critic al elevilor; utilizarea nu foarte frecventă a metodelor active în predare; inadecvări, glisări referitoare la comportamentul democratic al unor cadre didactice etc.
Raportul de cercetare este disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 4 august 1999 Cercetari arhiva 2000 - 2008Teme de cercetare