Extinderea sistemului ZEP în 24 de comunităţi

Anul 2011
Coordonator: Ciprian Fartuşnic
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Irina Horga, Mihaela Jigău, Lucian Voinea
Descriere: Cercetarea a avut ca scop extinderea intervenţiilor de tip ZEP în 24 şcoli selectate din 10 judeţe ale ţării, prin activităţi specifice: activităţi transversale (vizite de teren, monitorizare, activitati pe platforma online şi conferinţa de lansare) şi activităţi în cadrul celor 3 componente ale proiectului (management, consiliere/implicarea parintilor, curriculum).
Raport intern de evaluare: Impactul programului ZEP 2010-2011 asupra participării şcolare , Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare