Distance Counselling – Developing a counselling methodology / inventory of methods for telephone vocational counselling including a training guide

Consilierea la distanţă – Elaborarea unei metodologii de consiliere / inventar de metode pentru consilierea profesională prin telefon, inclusiv a unui ghid de formare
Anul:
2001 – 2004
Parteneri: Germania, Austria, Liechtenstein, Germania, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, România.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

Descriere: Activităţi şi rezultate: Dezvoltarea unui manual privind consilierea la distanţă prin telefon (în toate limbile partenerilor); organizarea unui stagiu de formare în limbile engleză şi germană pentru consilieri practicieni şi replicarea stagiilor de formare la nivel naţional.

Publicaţii: Consilierea la distanță, Institutul de Științe ale Educației, București 2004

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva