Consilierea carierei adulţilor

Anul: 2002.

Echipa de cercetare: Mihai Jigău M. (coord.), Petre Botnariuc, Mihaela Chiru, Speranţa Cîrlea, Diana Ghinea, Angela Muscă, Luminiţa Tăsica.

Prezentare: Cercetarea analizează problemele complexe ale consilierii destinate adulţilor şi se adresează atât teoreticienilor, cât şi practicienilor din acest domeniu prin tematica propusă şi furnizarea unor instrumente utile în activitatea de consiliere a carierei. Studiile reunite în această lucrare aduc în atenţie aspecte generale ale domeniului, referitoare la: politici, finalităţi, paradigme şi abordări în consiliere, categorii de servicii şi beneficiari ai consilierii carierei adulţilor. Evoluţia domeniului este ilustrată într-o manieră sintetică, prin analiza comparativă a conceptelor fundamentale, tipurilor de consiliere, principalelor metode utilizate în consilierea adulţilor şi tendinţelor existente în plan naţional şi internaţional, fiind totodată propuse soluţii pentru adaptarea unor bune practici în context românesc. Este de asemenea, schiţat un profil profesional al specialistului în consiliere din perspectiva nevoilor sale profesionale.

Link: Consilierea carierei adultilor

Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

Publicație: „Consilierea carierei adulților”, Editura Afir, Bucureşti, 2003, ISBN 973-86135-4-x, România

 

Publicat pe 3 august 2002 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalPublicațiiTeme de cercetare