Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie

Anul: 2005-2006
Laborator Politici Educaţionale
Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Magdalena Balica, Cezar Bîrzea, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Andreea Măruţescu, Lucian Voinea et all.
Descriere: Raportul cuprinde un dicţionar de termeni utilizaţi în domeniul educaţiei de gen şi propune un ansamblu de modalităţi de valorificare a genului în educaţie, la nivel de: evaluare instituţională, elaborarea manualelor şcolare etc.
Publicaţie: Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Ed. MarLink, Bucureşti, 2006

Publicat pe 3 august 2006 Cercetari arhiva 2000 - 2008Teme de cercetare