Anunt de selectie experti CRED (Nr.551 /CRED /07.06.2021)

Obiectul anunțului de selecție se referă la înființarea, în cadrul echipei de implementare a Partenerului  – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – București, a unor posturi de experți în afara organigramei instituției. Conform prevederilor HG.nr.325/14 mai 2018 și Cererii de finanțare aprobate, înființarea posturilor se va face în funcție de graficul activităților și necesitățile proiectului, în perioada de implementare a proiectului, conform cerințelor fișelor de post depuse odată cu cererea de finanțare și aprobate prin contractul de finanțare.

Anunt selectie experti CNPEE – 07 iunie 2021


Rezultatele probei de verificare a eligibilitatii administrative

Rezultatele probei de evaluarea dosarelor

Rezultatele finale

 

 

Publicat pe 7 iunie 2021 Uncategorized