Abandonul timpuriu şi perspective pe piaţa muncii

Anul 2010
Laborator Politici Educaţionale

Coordonator: Magdalena Balica
Autori: Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Lucian Voinea
Descriere: Raportul analizează problematica abandonului timpuriu – fenomen insuficient abordat şi susţinut prin măsuri specifice de politică educaţională în sistemul românesc de învăţământ – şi identifică modalităţile şi dificultăţile de integrare pe piaţa muncii a tinerilor care nu îşi finalizează studiile.
Raport de cercetare: Abandonul timpuriu şi perspective pe piaţa muncii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2009-2011Politici EducaționaleTeme de cercetare