CRED – Instrumente – Brosuri de test

Evaluarea competențelor cheie

Cum putem evalua nivelul de performanță al competențelor cheie? Pentru componentele care pot fi surprinse printr-un test-cu-creionul-pe-hârtie puteți încerca teste integrate care solicită variate rezolvări de problemă pe baza unui context motivant pentru elevi: un text imaginativ sau un text de informare pe un subiect atrăgător. Toate întrebările testului sunt circumscrise acestui subiect. Rezultă de aici o suită de sarcini de lucru semnificative care angajează elevul în descoperirea căilor de rezolvare într-un demers de evaluare prietenos, care simulează jocul. testele din această secțiune au fost pilotate sau aplicate pe eșantion reprezentativ în cadrul proiectului CRED.

Testele pot fi utilizate în perioadele de recapitulare, dar și ca punct de plecare pentru proiecte integrate permițând o serie de extinderi de informare/ documentare și/sau manifestare creativă într-o varietate de coduri.

Pentru componentele care nu se pot măsura prin testul pe hârtie, am elaborat o fișă de observare la clasă. Acest instrument vă ajută, de exemplu, să explorați măsura în care elevii: comunică oral, interacționează într-un grup, respectă reguli, dovedesc interes și curiozitate față de diverse aspecte, utilizează noile tehnologii, se manifestă creativ… și alte elemente ale competențelor cheie care nu se pot evalua prin testul clasic.

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 19 martie 2020 Resurse CREDUncategorized