Violenta în scoala

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României:
INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI (Bucuresti)
Violenta în scoala / Institutul de Stiinte ale Educatiei,
UNICEF. – Buzau : Alpha MDN, 2006
ISBN (10) 973-7871-47-2 ; ISBN (13) 978-973-7871-47-3
I. UNICEF. Reprezentanta în România
316.613.43:37.02

Coordonatori: Mihaela Jigau, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa

Autori
: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartusnic, Irina Horga, Mihaela Ionescu, Andreea Marutescu, Doina Saucan, Lucian Voinea
Analiza datelor statistice: Cornelia Novak
Alti colaboratori: Angela Musca, Raluca Petre, Adina Pescaru
Autorii multumesc Inspectoratelor scolare judetene si Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti, unitatilor de învatamânt si sectiilor de politie care au facilitat desfasurarea investigatiei de teren.

Lucrarea a fost realizata si publicata cu sprijinul financiar al Reprezentantei UNICEF în
România.

Descarcă publicația

Publicat pe 11 august 2012 Publicații