T&T – Telework and Training: Work at Distance to Learn at Distance

Anul: 2008-2010
Parteneri: Italia, Spania, Grecia şi România
Finanţare: Proiect tip Leonardo da Vinci, Subcomponenta Transfer de inovaţie, subfinanţat de Comisia Europeană, Număr de identificare: LLP-LdV/ToI/2008/RO/028
Descriere: Obiectiv general: transferul rezultatelor proiectului TES în folosul trainerilor şi operatorilor educaţionali prin adaptarea modulelor de training  în context de e-training, adaptarea lingvistică şi structurală a principalelor produse şi rezultate din proiectul anterior.
Activităţi: analiza modelului şi sistemului TES din perspectiva funcţionării lui în contexte de e-learning; adaptarea portalului şi modelului TES pentru a deveni funcţional pentru aplicaţiile T&T în versiunea engleză şi italiană; analiza şi actualizarea conţinuturilor modulelor de training elaborate de TES mai ales a celor care prezintă interes pentru sectorul de e-learning în concordanţă cu inovaţiile metodologice din ultimii ani; realizarea traducerii modulelor în limba română şi în celelalte limbi ale partenerilor din proiect; încărcarea modulelor actualizate în format standard (SCORM) în toate limbile partenerilor; proiectarea şi implementarea a două cursuri de formare pe tematica metodologiei de telework şi a tehnicilor de e-learning având la bază  modulele anterioare de e-learning adaptate şi actualizate; publicarea volumului intitulat “Telework şi Training: tehnici şi practici de e-learning”în format electronic şi tipărit în toate limbile partenerilor proiectului.; organizarea a trei seminarii de formare pentru profesorii de ciclu preunivesitar, vocaţional şi universitar.
Rezultate: Module de training pe tematica telework şi e-learning actualizate, adaptate şi încărcate în format standard SCORM; un curs de formare  “Telework şi Training” de nivel universitar; un curs de formare  “Telework şi Training” de nivel preuniversitar; un curs de formare  “Telework şi Training” de nivel vocaţional; trei seminarii de formare de 3 zile pentru profesorii de ciclu preunivesitar, vocaţional şi universitar; volumul intitulat “Telework şi Training: tehnici şi practici de e-learning”în format electronic şi tipărit în toate limbile partenerilor proiectului.
Portalul: “Telework & Training” în toate limbile partenerilor proiectului..
Publicaţii:  Introducere în telelucru, Editori: Tom Savu, Giuseppe D, Angelo, Andrei Dumitrescu, Editura RBA Media, București, 2010, ISBN 978-606-92463-2-0

Link: http://www.ctanm.pub.ro/T&T/ ;http://www.ctanm.pub.ro/T&T/ ; www.leonardotes.org

Persoană de contact: Petre Botnariuc, bpetre@ise.ro

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat