Tinerii si formele alternative de educatie in contextul societatii bazate pe cunoastere

Anul: 2007-2008

Parteneri: Numai ANSIT si colaboratori externi individuali

Finanţare: CNCSIS

 

Descriere: Am plecat de la identificarea ariilor privilegiate de interes din punct de vedere educaţional ale tinerilor, adică acele domenii de preocupare în care tinerii manifesta un interes direct si insistă să se informeze, să cunoască, să înveţe etc. Plecând de la aceste arii de interes am încercat evidenţierea modului particular in care tinerii îşi construiesc o strategie de învăţare, de dezvoltare a personalităţii proprii, de inserare în mediul social si de profesionalizare, de la cum îşi selecteaza informaţiile, prietenii, locurile pe care le frecventează, până la maniera în care ajung sa aibă o agenda proprie, să-si raţionalizeze şi planifice activităţile în funcţie de anumite scopuri precise.

Studiile întreprinse ne indreptatesc sa afirmam ca pentru tineri, şcoala nu mai constituie un centru privilegiat al educatiei si ca educatia imbraca forme sociale diverse in încercarea ei de a răspunde cât mai adecvat schimbărilor economice din societatea contemporană, bazata pe cunoaştere, si de a-i pregăti pe indivizi în cadrul unor „nise” din ce in ce mai înguste si mai specializate ale pieţei profesiilor. Se poate afirma, in urma cercetărilor, ca tinerii de astazi a) conştientizează intr-un grad înalt rolul învăţării si importanta formelor de calificare extrascolara, b) îşi evalueaza resursele de care dispun (in primul rand capitalul lor de pregatire si timpul avut la dispozitie) dar c) de cele mai multe ori manifestă o inhibitie faţă de complexitatea sarcinilor si domeniilor de cunoaştere, preferând sa se specializeze pe domenii d) care ţin de regula de sfera tehnicii, e) foarte specializate, f) cu impact social înalt si care ofera sanse de promovare rapida, si g) care se afla in prelungirea intereselor lor anterioare (pasiuni, hobbyuri, experiente personale).

Publicaţii: Pe baza datelor de cercetare au fost susţinute în intervalul de desfăşurare al grantului 2 comunicări la conferinţe internaţionale, 2 comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale. A fost publicat un articol într-o publicaţie internaţională şi două studii într-un volum apărut în ţară în 2008.

Rezultatele cercetării au fost difuzate celor interesaţi sub forma unei broşuri editate de Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor

Publicat pe 9 august 2012 Cercetări pentru TineretParteneriate Arhiva