Situația copiilor cu cerințe educative speciale incluși în învățământul de masă

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Situația copiilor cu cerințe educative speciale incluși în învățământul de masă
de masă / Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartușnic, …;
coord.: Irina Horga, Mihaela Jigău; UNICEF.
București: Vanemonde, 2010
ISBN 978-973-1733-17-3

Descarcă publicația

 

Publicat pe 10 august 2012 Publicații