Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor

Anul: 2008.

Echipa de cercetare: Ţibu S., Botnariuc P., Tasica L., Gavriliţă A., Goia D., Iacob M.

Descriere: Lucrarea şi-a propus să ofere o imagine asupra opiniei cadrelor didactice cu privire la propriile oportunităţi de învăţare permanentă, dar şi la posibilităţile oferite de şcoala românească în dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor. De asemenea, a fost analizat parcursul de formare continuă al cadrelor didactice de nivel gimnazial, liceal şi ŞAM din România pe ultimii doi ani (2006-2008) pentru a identifica în ce măsură principiile învăţării permanente sunt însuşite de cadrele didactice, dar si în ce măsură acestea sunt cuprinse în programele de formare urmate. Pe baza sugestiilor privind noul inventar al competenţelor, a fost elaborată o propunere de completare a standardului ocupaţional al cadrului didactic de nivel gimnazial, liceal şi ŞAM precum şi un program de formare pentru dezvoltarea noilor competenţe identificate.

Link: Rolul profesorului in dezv comp invatare permanenta ale elevilor 2008

Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

Publicație: „Calitatea învăţământului: perspective învăţării permanente”, Editura Afir, Bucureşti 2009, ISBN 978-973-7714-62-6

 

Publicat pe 3 august 2008 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare